Novinky a reportáže

Na Slovensku máme už viac akotisíc verejných nabíjačiek pre elektromobily

Používanie elektromobilov sa už aj na Slovensku stáva dostupnejším a pohodlnejším. Slovenskí motoristi majú podľa najnovších dát k dispozícii cez tisíc verejne dostupných nabíjacích bodov. Podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) sme však stále iba v úvodnej fáze budovania siete a vzhľadom na očakávaný rast elektrifikácie cestnej dopravy potrebujeme aj na Slovensku v rýchlosti výstavby pridať. Dôležitým impulzom bude podpora nabíjacej infraštruktúry z Plánu obnovy.

Začiatkom roka 2022 sme na Slovensku prekonali prvú tisícovku verejných nabíjacích bodov. SEVA eviduje 1 020 nabíjacích bodov celkovo v 430 lokalitách. Takmer tri štvrtiny (739 ks) z nich je bežných 22 kW bodov na striedavý prúd (AC) a takmer jednu štvrtinu (222 ks) tvoria rýchlonabíjacie body s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd (DC). Zvyšok (59) sú ultrarýchle DC nabíjačky.  „Nárast počtu nabíjacích bodov je kľúčová vec pre akceptáciu elektromobilov ako zelenej alternatívy v osobnej cestnej doprave. Dnešnou realitou vo všetkých významných automobilkách je prechod na výrobu elektromobilov, z ktorých sa do roku 2030 stane dominantný pohon. Presvedčiť ľudí, aby prešli na klimaticky šetrnú elektromobilitu, môžeme len vtedy, ak zabezpečíme, že sa budú môcť rýchlo a jednoducho nabíjať, nech sú kdekoľvek.“, uvádza Patrik Križanský, riaditeľ SEVA

Nabíjací bod (zjednodušene nabíjací konektor) umožňuje nabíjanie jedného elektromobilu v danom čase. Nabíjacia lokalita môže mať jeden alebo viacej nabíjacích bodov. Ak je v lokalite viacej nabíjacích bodov, musia umožňovať každý nezávislé paralelné nabíjanie (vrátane parkovania vozidla).

Hoci počet všetkých nabíjacích staníc medziročne stúpol o 37%, musíme  výrazne pridať vo výstavbe všetkých typov nabíjania. Potvrdzuje to aj Jaroslav Hercog, člen výkonného výboru SEVA a riaditeľ ŠKODA AUTO Slovensko, ktorej model ENYAQ iV bol v minulom roku najpredávanejším elektromobilom na Slovensku. „Pripravenosť na nástup elektromobility a verejná podpora u nás výrazne zaostáva za väčšinou rozvinutých krajín v EÚ. Aj keď sa budovanie infraštruktúry nabíjania postupne rozbieha a Plán obnovy počíta s jej ďalším rozširovaním, stále nízka miera pokrytia Slovenska je jednou z najväčších prekážok pri rozhodovaní našich zákazníkov o plynulom prechode na tento alternatívny pohon.“, uvádza Hercog.

Uľahčením pre prevádzku nabíjacích staníc bude aj nová jednoduchšia regulácia taríf pre nabíjanie, ktorej zavedenie SEVA pred vyše rokom navrhla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Novou vyhláškou URSO od 1. januára 2022 umožnilo efektívnejšiu štruktúru taríf pre nabíjanie elektromobilov. Vyhláška zavádza možnosť väčšej variabilnej zložky distribučnej tarify pri nabíjaní elektromobilov tak, aby prevádzkovateľ nabíjacej stanice zaplatil vo väčšej miere podľa skutočne preneseného množstva elektriny. „Táto pomerne detailná technická regulácia výrazne zjednoduší prevádzku nabíjačiek. Prevádzkovatelia distribučných sústav už aj na základe našich návrhov prinášajú nové typy sadzieb pre nabíjacie stanice aj domácnosti.“, objasňuje Križanský.

Galéria

Mohlo by Vás zaujímať

Sledujte nás

newsletter

    sociálne siete

    careramagazin na Facebooku

    Vyhľadávanie