Slovensko ZAUJÍMAVOSTI

Škoda podporujemladé talenty 

Škoda Auto Slovensko podporuje mladé talenty v automobilovom odvetví, najmä v oblasti opráv motorových vozidiel.

Aj z tohto dôvodu sa Škoda Auto Slovensko stala v roku 2024, spolu s Cechom predajcov a autoservisov SR, spoluorganizátorom tradičnej súťaže pre študentov stredných škôl s názvom Autoopravár Junior. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V aktuálnom, už 22. ročníku Škoda Auto Slovensko okrem školení pre študentov, ktorí si merajú sily v štyroch kategóriách autoopravárenských odborov, zrealizovala aj školenia pre pedagógov zúčastnených škôl.

Sme radi, že o súťaž Autoopravár Junior má záujem množstvo študentov, ktorí študujú v autoopravárenskom odbore. Aj touto súťažou chceme motivovať žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravára, pričom v trojkolovej súťaži si môžu nielen preveriť svoje teoretické a praktické zručnosti, ale tiež spoznať napríklad svojich budúcich zamestnávateľov,“ hodnotí Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

V januári sa v Školiacom stredisku Škoda v Nitre uskutočnilo šesť dvojdňových školení pre pedagogických pracovníkov stredných odborných škôl zapojených do súťaže Autoopravár Junior. Obsah týchto školení bol zameraný na informácie z oblasti Automechanik a Autotronik. Pedagógovia mali možnosť sa oboznámiť s témami ako napríklad asistenčné systémy, DSG prevodovka, HV technológia, diagnostika vozidiel a s tým súvisiace ďalšie otázky. Účelom týchto školení bolo poskytnúť pedagógom stredných odborných škôl potrebné informácie z vyššie spomenutých oblastí a oboznámiť pedagógov so zmenami a trendmi, ktoré sa dejú v servisoch. 

Hlavným cieľom súťaže Autoopravár Junior je motivácia študentov aktívne sa vzdelávať, ocenenie najlepších, propagácia tohto remesla v očiach širokej verejnosti, ale tiež spojenie zamestnávateľov so školami a študentmi. Súťaž je rozdelená do štyroch kategórií: Autokarosár, Autolakovník, Autoopravár a Autotronik Junior. Súťaž Autoopravár Junior pozostáva z troch kôl, pričom školské kolo organizuje každá škola, ktorá sa do súťaže zapojí. Školské kolá, ktoré prebiehali v termíne 15.1. – 31.1.2024 pozostávajú z testov, ktorých úlohou je preveriť teoretické znalosti študentov. Za prípravu, realizáciu a výber súťažiacich do oblastného kola zodpovedá priamo škola. Oblastné kolá následne realizovali organizátori Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky a Škoda Auto Slovensko spolu s ďalšími sponzormi súťaže v termíne od 14.3. do 21.3.2024 na troch miestach, a to v Školiacom stredisku Škoda v Nitre, v priestoroch spoločnosti JL spol. s.r.o. v Bratislave a v SOŠ automobilovej v Košiciach. V oblastných kolách študenti súťažia v teoretickej, poznávacej a aj praktickej časti, kde museli študenti predviesť aj svoje zručnosti.

Do finále potom postúpia najlepší z najlepších. V tomto ročníku sa pritom do súťaže Autoopravár Junior prihlásilo celkovo 716 žiakov z 32 odborných škôl.

Zdroj: Škoda Auto

Galéria

Majo Homer

Mohlo by Vás zaujímať

Sledujte nás

newsletter

    sociálne siete

    careramagazin na Facebooku

    Vyhľadávanie